Tere tulemast saksa keele leheküljele!

 

Paljude meelest on võõrkeelte õppimine vajalik ja tore. Teiste meelest on keeleõpe vajalik ja tore, aga raske. Mõnede meelest võiks keeleõpe olla tore, kui ta ei oleks ülejõukäivalt raske.

On väidetud, et maailmas on kaht tüüpi keeli: esimest tüüpi keelt õppides saab õppija juba vähese sõnavara ja väheste keelereeglite abil piisavalt suhelda (nt inglise keel), teist tüüpi keelt õppides aga tuleb palju grammatikat õppida ja sõnavara omandada, enne kui saab hakata päriselt suhtlema. Teist tüüpi keelte hulka kuulub ka saksa keel.

Viimastel aastakümnetel on grammatika õpetamist ka eiratud, püüdes taandada keeleoskust vaid kindlatele suhtlemismallidele. Kuid infotehnoloogia arenedes ei tulda enam toime vaid lihtsate suhtlusfraasidega. Seega tuleb keeleõpetuses tähelepanu pöörata ka kirjalikule eneseväljendusele, milles grammatika tundmisel on oluline koht.

Aive Rantala